Thống kê

Thống kê giải đặc biệt xổ số MN – Giải đặc biệt XSMN

Thống kê giải đặc biệt lâu chưa về

 • 87: 601 Kỳ
 • 05: 429 Kỳ
 • 84: 415 Kỳ
 • 91: 409 Kỳ
 • 02: 387 Kỳ
 • 29: 367 Kỳ
 • 01: 341 Kỳ
 • 83: 328 Kỳ
 • 50: 317 Kỳ
 • 56: 316 Kỳ

Thống kê đầu giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đầu 0: 52 Kỳ
 • Đầu 1: 62 Kỳ
 • Đầu 2: 53 Kỳ
 • Đầu 3: 56 Kỳ
 • Đầu 4: 58 Kỳ
 • Đầu 5: 61 Kỳ
 • Đầu 6: 57 Kỳ
 • Đầu 7: 55 Kỳ
 • Đầu 8: 54 Kỳ
 • Đầu 9: 51 Kỳ

Thống kê đuôi giải đặc biệt lâu chưa về

 • Đuôi 0: 65 Kỳ
 • Đuôi 1: 55 Kỳ
 • Đuôi 2: 54 Kỳ
 • Đuôi 3: 59 Kỳ
 • Đuôi 4: 53 Kỳ
 • Đuôi 5: 66 Kỳ
 • Đuôi 6: 56 Kỳ
 • Đuôi 7: 73 Kỳ
 • Đuôi 8: 57 Kỳ
 • Đuôi 9: 51 Kỳ

Tác giả: